GAME LAM TOC

Game làm tóc - Hiệu Tóc Của Mẹ Béo

Game làm tóc - Hiệu Tóc Của Mẹ Béo
Hãy giúp Mẹ Béo quản lý cửa hiệu làm đầu! Sau khi bị tai nạn, Mẹ Béo không thể cắt tóc được nữa. Hãy giúp mẹ quản lý cửa hiệu và giúp tất cả khách hàng! Gội đầu, cắt và sấy tóc cho khách hàng. Phục vụ thật tốt và bạn sẽ kiếm được thật nhiều tiền!
Hiệu Tóc Của Mẹ Béo là một trong những trò chơi làm tóc đã được chúng tôi tuyển chọn đặc biệt.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét